Inloggen Registreren

Inloggen

IPO- discipline: wat betekent een vermelding “A” of “VH” in je werkboekje?

Na een IPO-wedstrijd ontvang je uw (rood/geel) terug aangevuld met alle noodzakelijke gegevens (zoals datum, inrichtende club, de behaalde resultaten….). In de laatste kolom plaatst de keurder zijn handtekening met daarnaast de vermelding “A” of “VH”of “NG”.

Onlangs werd me de (terechte) vraag gesteld wat deze vermelding juist betekent en waar dit moet gekaderd worden?

Het resultaat van enig opzoek (speur)werk hieromtrent kun je verder lezen.

 

  • In feite vertrekken we van de (Duitse) term TSB die een belangrijke rol speelt bij de afdeling “C” (het pakwerk) van voornoemde discipline.

TSB staat voor: T – Triebveranlagung (Drift) /  S – Selbstsicherheit (Moed) /  B – Belastbarkeit (Belastbaarheid)

TSB beoordeelt de hond op zijn karakter, die van belang is bij het fokken met deze hond. Dit komt het best tot uiting in het pakwerk, waar de keurder een globale indruk krijgt hoe de “ziel” van de hond in elkaar steekt.

Van belang hierbij zijn de fysische sterkte van de hond (spierkracht) en psychische weerbaarheid (zelfbewustzijn – onverschrokkenheid - geldingsdrang – hardheid).

  • Volgende kwalificaties kun je verkrijgen bij TSB:

“ Ausgeprägt” (A); “Vorhanden” (VH); "Nichtgenugend" (NG).

In TSB wordt niet uitsluitend het bijten beoordeeld. Daarnaast moet de keurder oog hebben voor de driftverhouding, de belastbaarheid, de hardheid van de hond.

 

Om TSB nog beter te begrijpen, geef ik volgende begrippen mee:  

  • Verdedigingsoefeningen in het pakwerk:

vlucht van pakwerker  – verhindering door hond

overval pakwerker – verdediging door hond

rugtransport – overval op de hond

aanval van de hond uit beweging – verdediging door de hond

  • Alle verdedigingsoefeningen bestaan uit volgende individuele fases:

beginfase – belastingsfase - overgangsfase (rustfase vóór het lossen) - lossen – bewakingsfase.

 Op al deze fases wordt TSB toegepast. De wisselende drift bij een hond (bv. van belasting naar rust / van het volle bijten naar lossen / van het lossen naar rustig bewaken) is niet zo evident en kost vaak heel wat punten. De hond is driftig genoeg, maar kan niet snel genoeg omschakelen van actie naar rust (begint in te bijten). Of … hoe een TSB “A” geen garantie is voor een hoog puntenaantal in het pakwerk.

 

Praktische voorbeelden moeten TSB nog meer verduidelijken.

T – Drift:        Ausgeprägt (A)

Drangvol en vlot revieren

Snel, aandachtig en aanhoudend de pakwerker aanblaffen

Intensief bewaken van de pakwerker

Wisselende driften op het juiste moment kanaliseren

 T – Drift:                    Vorhanden (VH)

Lusteloos en weinig drangvol revieren

Niet aanhoudend of aarzelend aanblaffen

Onopmerkzaam bewaken en voortdurende desinteresse voor de pakwerker      


S – Moed:                   Ausgeprägt (A)

Vastbesloten, energiek en onbevangen toeslaan in de beginfase

Krachtig en energiek reageren op de overval en de stokslagen van de pakwerker

Onbeïndrukt en kalme houding bij de bewakingsfase


S – Moed:                   Vorhanden (VH)

Aarzeling en onder de indruk zijn bij de vluchtpoging van de pakwerker

Onder de indruk en onzeker zijn bij de overval en de stokslagen

Onzeker zijn en nerveuze houding  bij de bewakingsfase

B – Belastbaarheid     Ausgeprägt (A)

Imponerend en doeltreffend gebruik maken van het lichaam bij de belastingsfase (springt op tegen de pakwerker)

Niet onder de indruk bij de stokslagen

Dominante houding tijdens de overgangsfase

B- Belastbaarheid:      Vorhanden (VH)

Duidelijk gebreken in de belastingsfase (probeert de pakwerker te ontwijken, vroegtijdig lossen)

Onder de indruk bij de stokslagen

Snel en voortijdig lossen tijdens de overgangsfase


De kwalificatie “Nichtgenugend” (NG) wordt gegeven als de hond duidelijk gebrek aan karakter vertoont en faalt tijdens de oefening (vb. geen beet, het verlaten van de pakwerker tijdens de bewakingsfase, de stokslagen niet verdragen ….)

 

Nadenkertjes:

Wanneer een hond een TSB-beoordeling “A” krijgt, dan moet men besluiten dat de geleider met een perfect werkende hond bezig is. Met een TSB “VH” wordt nogal snel besloten dat men met een mindere hond bezig is.

Vast staat dat er bij “VH” enkele beperkingen in de hond steken, maar dat de hond toch voldoet aan de gemiddelde kwaliteit (geen tophond, maar een degelijkehond).

We kunnen de vergelijking doortrekken naar de discipline “Tentoonstelling”. Voor menig tentoonsteller stort de wereld ineen bij het behalen van een kwalificatie “Zeer goed” (in plaats van de verhoopte “Uitmuntend”).  Ook met een “Zeer goed” benadert men een doorsnee goede kwaliteit van het ras.

Anderzijds mag men niet besluiten dat TSB “A” zich altijd vertaalt in een hoog puntenaantal in het pakwerk). Persoonlijk ondervind ik dit met mijn hond, Harko, aan de levende lijve.

 

Opgemaakt door Stephan Mestdagh – Secretaris Generaal van de K.B.B.C.

 

 

 

Wie herkent zichzelf niet? Na rijp overleg, tenslotte heeft men al enige jaren ervaring, wordt een nieuwe pup aangeschaft. De verwachtingen liggen hoog. Ditmaal gaan we het maken! Men droomt van mooie resultaten in de GHP-discipline met als bekroning C.A.C.- of Atibox-wedstrijden. We spiegelen ons een beetje aan de “vedetten”, zoals een Ronny Van Den Berghe.

Met volle moed wordt gestart. Vroeger gemaakte fouten zullen nu vermeden worden. Na enkele trainingen stelt men vast dat het toch allemaal niet zo eenvoudig is. De nieuwe pup zit anders in elkaar dan de vorige: qua karakter, temperament. Nieuwe uitdagingen duiken op. In teamverband kan er wel een en ander bijgeschaafd worden.

Hoe zouden de “vedetten” dit oplossen? Hou er rekening mee dat dit semi-professionelen zijn, die enkel met de (voor hen) bekwaamste honden werken.

De vedetten moeten er zijn, want daar spiegelen wij ons, als gewone honden-liefhebbers, allemaal aan. Daardoor wordt de hondensport in de “breedte” uitgewerkt. Dit is heel belangrijk: nieuwe leden worden aangetrokken, die trainen en spelen op hun beurt wedstrijden. De vicieuze cirkel geraakt rond. Vergelijk het met een atleet die een gouden medaille behaalt in de judo. Het aantal jeugdige  leden zal in deze discipline op korte tijd aanzienlijk toenemen.  

Zijn wij dan als gewone liefhebber, die er heel wat van onze vrije tijd in stoppen, verkeerd bezig? Helemaal niet, maar het resultaat van “de vedetten” zullen we nooit halen. Negatieve ervaringen en ontgoochelingen des te meer.

Op ons niveau kunnen we echter ook heel wat (resultaten en plezier) bereiken. Laten we beginnen om onze hond te laten “doorstromen”. Dit is al geen eenvoudige klus. We werken hard in teamverband aan de basisopleiding (Begeleidingshond) en nemen er zelfs de nodige tijd voor. Het speuren en pakwerk krijgt ook de nodige aandacht in dit pakket. Des te beter de basis is, hoe gemakkelijker we kunnen “doorstromen” van BH naar GHP I, II en het uiteindelijke doel GHP III. Beschik je over een supergemotiveerde speurder dan kan je de discipline “Speurhond” nog bijnemen.

Behaalde resultaten vertellen niet alles. De wijze waarop ze behaald werden des te meer. Wat is het verschil tussen 95 -95 -95 en 80 – 75 – 78? Oordeel zelf!

Iedere hond (zoals zijn eigenaar) heeft zijn eigen talenten. Soms liggen die hoog. Anderen zijn minder getalenteerd. Maar dit mag geen reden zijn om de uitdaging uit de weg te gaan. Welke geleider verdient meer respect? Iemand die mooie resultaten behaalt met een getalenteerde hond of een andere persoon met geringere punten en een mindere hond?

En laat ons eerlijk zijn: het uiteindelijke doel primeert. Wie droomt er niet van om de eindmeet (GHP III of Speurhond) te halen, zelfs met een minder getalenteerde hond? Je probeert met je team problemen op te lossen. Wat een pak hondenervaring doe je zelf als geleider niet op. Je dwingt respect af bij vriend en tegenstander. Zij achten het niet altijd voor mogelijk dat je met deze hond de eindmeet behaalt. Het kost je zweet, bloed en tranen. Maar jij doet het: misschien ben je toch een “kleine vedette” aan het worden?  Dit is nog altijd beter dan de ene na de andere hond te slijten, waar je geen resultaten mee behaalt of de opleiding van uw hond aan iemand anders toevertrouwt.

Maak zelf eens de oefening: hoeveel malen ben je met je eigen honden succesvol “doorgestroomd”? We kunnen de doorstromingstabel ook maken op clubniveau. Hoeveel van onze leden bereikten de eindmeet: GHP III of Speurhond ?

Eens we dit stadium bereikt hebben, zijn we in staat om de lat iets hoger te leggen. Realiteit primeert op droomdenken!

Een “doorstromingstabel” vertelt je meer dan je beseft. Ben ik goed bezig op training? Bezit ik het doorzettingsvermogen om met mijn viervoeter tegenslagen te verwerken en oplossingen te zoeken? Ben ik voldoende bestand tegen kritiek om niet af te haken en de eindmeet te halen?

Resultaten zeggen steeds meer dan holle woorden!!!


Opgemaakt door Stephan Mestdagh – Secretaris Generaal van de K.B.B.C.

 

 

   garde_axel_9

 

Verantwoordelijke Sectie Roeselare:

Verkindere Marino

Hottonstraat 12 - 8870 Izegem

0486 404 534

Terrein:

Sint-Idesbald 

De Zilten 52 - 8800 Roeselare


Trainingsuren:

Dinsdagavond vanaf 18 uur 30

Zondagmorgen vanaf 9 uur 30

 

Subcategorieën