Inloggen Registreren

Inloggen

1. Voorbeschouwing.

 • Het C.C.C. ( "Kandidaat Club Kampioen") en het Reserve C.C.C. zullen uitsluitend kunnen worden behaald op Rasspeciales van de K.B.B.C.
 • Het C.C.C. zal in iedere individuele klasse (jeugd, open, intermediaire, gebruiks- en kampioensklas), kleuren niet samengevoegd, kunnen worden toegekend op voorwaarde dat de eerstgeplaatste de vermelding “Uitmuntend" behaald heeft én dat de keurmeester de hond de titel waardig acht.
 • Het Reserve C.C.C. komt de hond toe die "2de Uitmuntend" behaalt.

2. Voorwaarden om de titel van "Clubkampioen - K.B.B.C" te behalen:

 • Het behalen van 4 C.C.C.'s, onder minstens drie verschillende keurmeesters en waarbij maximaal één C.C.C. werd behaald in "Jeugdklas".
 • Tussen het behalen van het eerste en het laatste C.C.C. moet een periode van 12 maanden liggen.
 • Het behalen van de Selectietest (in het land van oorsprong of het land waarvan hij afkomstig is).
 • De boxer moet minimaal 24 maand oud zijn bij het behalen van het laatst benodigde C.C.C. of bij het slagen van de Selectietest.

3. Specifieke bepalingen:

 • De C.C.C.'s kunnen enkel gehomologeerd worden als er op zijn minst 40 boxers zijn ingeschreven, alle individuele klassen samengenomen.
 • Een boxer die een C.C.C. behaald heeft in "Jeugdklas" zal eventueel verder behaalde C.C.C.'s in diezelfde klasse niet meer gehomologeerd zien. In dat geval kan het Reserve C.C.C. gehomologeerd worden, met de waarde van een volle C.C.C.
 • Zoals bij de C.C.C.'s zal ook het resultaat van de Selectietest verplicht moeten gehomologeerd worden door de Raad van Bestuur van de K.B.B.C.
 • Als een definitief gehomologeerd "Clubkampioen K.B.B.C." een C..C.C. behaalt, zal het Reserve C.C.C. kunnen gehomologeerd worden met de waarde van een volle C.C.C.

4. Klassenindeling:

 • 1. Jeugdklas: voor alle honden van 9 tot 18 maanden de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor de CAC.
 • 2. Intermediaire klas: voor alle honden vanaf 15 tot 24 maanden
 • 3. Open klas: voor alle honden vanaf 15 maanden oud.
 • 4. Gebruikshondenklas: minimum leeftijd 15 maanden. De exposant moet telkens het attest (of een fotokopie) conform aan het FCI-model toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale Nationale Organisatie van het land waar hij verblijft. Dit attest vermeldt het type van de proef en of het resultaat geldig is voor deze klas.
 • 5. Kampioenenklas: minimum leeftijd 15 maanden. Voor alle honden in het bezit van een Internationale of Nationale Schoonheids kampioenschapstitel (fotokopie van het certificaat bijvoegen).
 • 6. Veteranenklas: voor honden ouder dan 8 jaar.

De volgende klassen mogen nog voorzien worden:

 • 7. Babyklas: voor honden van 3 tot 6 maand.
 • 8. Puppyklas: voor honden van 6 tot 9 maand.
 • 9. Koppelklas: twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht welke eigendom zijn van de exposant. Beide moeten ingeschreven zijn in een klas van individuele mededinging.
 • 10. Groepsklas: voor minstens drie honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van geslacht, die “Bona Fide” eigendom zijn van de tentoonsteller en ook ingeschreven zijn in één van de klassen voor individuele mededinging.

Klassen van individuele mededinging zijn deze vermeld onder:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

Op een CAC en een open tentoonstelling of een clubmatch of rasspeciale mogen volgende klassen worden toegevoegd:

 • 11. Fokkersklas: voorbehouden aan honden vanaf 15 maanden en toebehorend aan de fokker of door hem voorgesteld.
 • 12. Voorttelersklas (Fokdierenklas): iedere hond vergezeld van minstens 3 nakomelingen, ingeschreven in een individuele klas.

Opmerkingen:

 • - De fokker mag honden van eigen fok welke in andere handen overgegaan zijn, tentoonstellen op voorwaarde dat de namen der huidige eigenaars aangegeven worden, gevolgd door de melding: “voorgesteld door de Dhr…….. als fokker”.
 • - Alle inschrijvingen door de tentoonsteller gedaan gebeuren ”Bona Fide” en onder hun verantwoordelijkheid. Elke onjuiste verklaring, die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtigd is, brengt met zich de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben en, gebeurlijk, de sanctie voorzien door het artikel van het reglement” uitsluiting, literaat D”.