Inloggen Registreren

Inloggen

  1. Algemene bepalingen
  1. De K.B.B.C organiseert in het 3de trimester voorafgaand aan de Atibox WM IGP een selectiewedstrijd voor “Boxers”. Dit is een verplichte wedstrijd die bepalend is voor deelname aan ATIBOX WM IGP. De wedstrijd gaat (bij voorkeur) door in samenwerking met een sectie en vindt bij voorkeur plaats op het terrein van de sectie. In geval dat de K.B.B.C. en de sectie(s) tot geen akkoord komen, neemt de K.B.B.C het initiatief een selectiewedstrijd te organiseren met een IGP-club die ook aangesloten is bij de KSMH
  2. De “Winner” vindt plaats in het 1ste trimester van het jaar waar de ATIBOX WM IGP ook wordt georganiseerd en biedt een 2de kans voor de honden die niet hebben deelgenomen of niet geslaagd zijn met het minimumaantal punten die nodig waren tijdens de 1ste (Zie hierboven)
  3. De keurmeester wordt uitgenodigd door de K.B.B.C.
  4. De pakwerkers (die bij voorkeur een A+ bezitten) worden aangesteld door de K.B.B.C.
  5. Bij de selectiewedstrijd en “Winner” wordt voorrang gegeven aan geleiders met een boxer die:
  • Een volledige wedstrijd IGP ABC te wensen te spelen en willen deelnemen aan ATIBOX IGP WM (honden IGP I, II, III)
  • Wensen deel te nemen aan IGP A of Speurhond met zicht op deelname aan
  • ATIBOX FH
  • Wensen een wedstrijd te spelen IGP ABC in klasse I of II.
  1. Om zich te kunnen te kwalificeren voor het ATIBOX WM IGP moet de woonplaats zich bevinden in België en ook lid zijn van de K.B.B.C. De Boxer moet in het bezit zijn van een LOSH – of FCI erkende stamboom.
  2. De K.B.B.C behoudt zicht het recht om op elk tijdstip wijzigingen aan te passen in het reglement. Het nieuw reglement gaat van start op 01/03/2022
  3. Specifieke bepalingen: "Belgian Winner – IGP III A/B/C & Belgian Junior Winner".
  • De titel van Belgian Winner wordt toegekend aan de Boxer die de beste puntenscore behaalde in IGP III ABC op de wedstrijd “Winner”.
  • De titel van Belgian Junior Winner wordt toegekend aan de Boxer die de beste puntenscore behaalde in IGP I & II ABC op de wedstrijd “Winner”.
  • Opgelegde minima: A 70 – B 70 – C 70 voor beide Titels.
  • Specifieke bepalingen: “Atibox” – IGP I-II-III A/B/C en “Atibox speuren “
  • De Resultaten die men heeft behaald op de selectiewedstrijden beslissen over al dan niet deelname aan ATIBOX.
  • Er moet een minimumscore worden behaald. Alleen dan kent de K.B.B.C. een deelname toe aan ATIBOX:

  . Opgelegd minimum ATIBOX IGP III: A70 – B70 – C70

  . Opgelegd minimum ATIBOX IGP I & II: vermelding verkregen met een minimum van 210 punten

  . Opgelegd minimum ATIBOX FH: 75 punten. De Boxers die hebben deelgenomen in afdeling A in een volledige wedstrijd en die willen deelnemen aan ATIBOX FH moeten nog deelnemen aan een speurhondenwedstrijd in België!

  . 75 punten voor speurhond (vergelijkbaar met het FCI-programma)

  1. Als het minimum niet behaald wordt op de selectiewedstrijd, heeft de geleider nog een ultieme herkansing om zich te selecteren op de IGP “Winner”, georganiseerd door de K.B.B.C. of op een CAC-wedstrijd tussen de datums van de selectiewedstrijd en de ATIBOX WM. De vooropgestelde minima blijven hetzelfde.