Inloggen Registreren

Inloggen

Het reglement van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus zal toegepast worden op deze tentoonstelling. Het bestuur verzoekt de exposanten die er kennis van wensen te nemen, zich te wenden tot het secretariaat. De goede werking van de diverse diensten van de tentoonstelling eist een stipte toepassing ervan.

De tentoonstelling zal open zijn van 9 tot 18 uur.

Verzorging der honden: met de honden kan rondgewandeld worden in de wandelzone. Zij moeten daarvoor aan de leiband gehouden worden. Het is niet toegelaten zonder speciale toestemming, een hond los te maken of te verwijderen van zijn plaats, gedurende de opening van de tentoonstelling. Bij iedere inbreuk op deze bepaling kan een boete, vastgesteld door het inrichtende bestuur, opgelegd worden. Het is ten strengste verboden met de honden voor de hokken te wandelen. Geen enkele exposant mag zonder speciale toestemming een hond van zijn plaats verwisselen. Geen enkele persoon mag een hond aanraken noch terugtrekken bij het einde van de tentoonstelling indien hij geen drager is van zijn toegangskaart.

Belangrijk: het is exposanten formeel verboden prijzen op andere tentoonstellingen bekomen, aan te plakken.

Verantwoordelijkheid: het inrichtende bestuur neemt alle mogelijke voorzorgen om de reinheid en goede verzorging te verzekeren van de honden, op de tentoonstelling aanwezig, alsook voor alle voorwerpen welke haar zouden toevertrouwd worden. Het comité kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstallen, verlies of schade berokkend hatzij aan de honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. De geachte bezoekers worden met nadruk verzocht zich niet te dicht bij de honden te begeven, daat het Comité alle verantwoordelijkheid afwijst voor beten of andere ongevallen.

Alle in het reglement niet voorziene voorvallen en alle betwistingen betreffende uitvoering ervan, zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van beroep door het Comité beslist worden.